Rytmika

PIOTR PTAK

Muzyk, akompaniator i pedagog, z wyróżnieniem ukończył Uniwersytet Muzyczny
im. F. Chopina w klasie klarnetu prof. Mirosława Pokrzywińskiego. Zdobywał liczne nagrody na konkursach muzyki solowej oraz kameralnej. Doskonalił swój warsztat pod kierunkiem wybitnych instrumentalistów: Guy Deplus, Guy Dangain, Charles Neidich, Ernesto Molinari, Julian Bliss, Jean Michel Dusard, Patrick Messina, Edvard Bruner, Mieczysław Stachura oraz Andrzej Janicki.

Na zajęcia rytmiczne składa się śpiew, taniec, nauka dźwięków oraz podstawowych pojęć muzycznych, improwizacja, gra na instrumentach perkusyjnych, nauka ustawień i orientacji w przestrzeni oraz rozpoznawanie Polskich Tańców Narodowych.

Podczas nauki śpiewu dzieci poznają pojęcia związane z formą takie jak: wstęp, zwrotka, refren, łącznik i zakończenie. Na taniec składa się nauka podstawowych kroków krakowiaka oraz polki. Podstawowym ruchem jakim porusza się grupa jest marsz. Dzieci będą również zachęcane do improwizacji ruchowej. Podczas zajęć, nieodłącznym elementem jest gra na instrumentach perkusyjnych: klawesy, tamburyn, kołatki, grzechotki, trójkąty. Instrumenty służą zwiększeniu wrażliwości na rytm oraz rozróżnianiu różnych wartości rytmicznych: półnuta, ćwierćnuta, ósemka. W starszych grupach omawiane będą Polskie Tańce Narodowe: krakowiak, kujawiak, polonez, mazur i oberek.

ŚRODA
15:00 – 15:30 (5-6 lat)
15:30 – 16:15 (7-9 lat)

Skip to content