FINISAŻ WYSTAWY

Wystawa prezentująca znane i mniej znane obrazy, wykonane w różnorodnych technikach, oraz dokumentację procesu prowadzącego do powstania każdego dzieła, łącznie z prezentacją materiałów oraz narzędzi wykorzystanych w pracy.

Proces twórczy jest tym, co faktycznie ukazuje techniczną sprawność artysty, świadomość obserwacji otoczenia i zrozumienie własnego mechanizmu percepcji. W historycznej ewolucji malarstwa, zmianom ulegały nie tylko stosowane media, ale cała procedura powstawania obrazu, prowadząc do coraz większej wrażeniowości w malarstwie realistycznym.

Obrazów będzie kilka, za to sporo informacji o technice i technologii ich powstania. Odwiedzimy renesansowe pejzaże, zerkniemy w portrety, zawitamy do baroku oraz zapoznamy tradycyjne techniki pozłotnictwa.

Dodatkowo na finisaż, który odbędzie się 26 lipca, przyjedzie kopia „Adoracji Dzieciątka” z Muzeum Narodowego, bardzo ciekawa pod względem technologicznym, oprawiona w ramę pokrytą czystym złotem, malowana pigmentami historycznymi – usłyszymy o ich toksyczności i obchodzeniu się z nimi podczas pracy.

Sylwia Regulska jest studentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2016 roku ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona w Warszawie, po czym wyjechała do Szwecji a następnie do Holandii. W Holandii przez rok pracowała jako wolontariuszka w muzeum Batavialand, zajmującym się rekonstrukcją i konserwacją łodzi oraz okrętów. Zajmowała się tam rekonstrukcją elementów drewnianych, konserwacją drewna zgodnie z XVII-wieczną technologią budownictwa łodzi oraz popularyzacją rzemiosła. Projekt był ściśle związany z zagadnieniami ochrony dziedzictwa kulturowego, był okazją do nawiązania wielu kontaktów oraz odwiedzenia innych instytucji o podobnym charakterze. Po dwóch latach spędzonych w Holandii zdecydowała się na powrót do Polski w celu rozpoczęcia studiów na kierunku konserwacji dzieł sztuki.

Zainteresowanie malarstwem oraz rzemiosłem towarzyszy jej niezmiennie od najwcześniejszych lat życia. Nigdy nie kwestionowała wybranej przez siebie drogi rozwoju, testowała natomiast (i wciąż testuje) różne sposoby zastosowania wypracowywanych przez wiele lat umiejętności w praktyce. Studia związane z konserwacją dzieł sztuki umożliwiły jej poszerzenie wiedzy z zakresu technologii malarstwa, dzięki czemu może wdrażać do swoich prac coraz więcej interesujących rozwiązań technologicznych.
Finisaż odbędzie się 26 lipca o godzinie 18:00.

Skip to content