Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

ul. Jana Kilińskiego 1
05-180 Pomiechówek

NIP: 531-14-11-239
Regon: 001077708

Inspektor Danych Osobowych:
Grzegorz Lubeńczuk – iod@pomiechowek.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz. O/Pomiechówek
nr rachunku: 50 8011 0008 0020 0200 0260 0001

Skip to content