WARSZAWSKA SYRENKA

Zapraszamy do wzięcia udziału w 46. edycji Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.
Jego istotą jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
kategoria 1: klasy I-III
kategoria 2: klasy IV–VI
kategoria 3: klasy VII-VIII

Pierwsza kategoria przygotowuje jeden wiersz o dowolnej tematyce, a pozostałe kategorie, dwa utwory zróżnicowane w treści i nastroju (dwa wiersze lub wiersz i prozę).
Oceniany będzie dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura mowy i ogólny wyraz artystyczny.

Eliminacje w Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się 4 kwietnia od godziny 9:00 w sali teatralno-kinowej.
W jury konkursu zasiądą: Ewa Mróz, Anna Kutkowska i Sebastian Cybulski.
W kolejnym etapie wezmą udział laureaci pierwszego miejsca z każdej kategorii wiekowej.
Finał 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się 15 i 16 kwietnia 2023r., a Koncert Laureatów 22 kwietnia 2023r. – obydwa wydarzenia w Mazowieckim Instytucie Kultury (Warszawa, ul. Elektoralna 12).

Skip to content