Sieć na kulturę

Projekt Sieć na Kulturę został zrealizowany razem z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Składał się z dwóch etapów. Pierwszy to cykl szkoleń dla pracowników Ośrodka Kultury, drugi – bezpłatne zajęcia z dziećmi. W kameralnych grupach zostały przeprowadzone szkolenia online dla dzieci w wieku 10-14 lat dotyczące kompetencji medialnych oraz projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. 

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, a także wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów (otrzymaliśmy 6 nowych laptopów firmy ASOS).

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Skip to content