Zespoły wokalne

MONIKA MISIURA

Jest nauczycielem dyplomowanym i instruktorem muzyki z 25-letnim stażem. Ukończyła Wydział Artystyczny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Wokalno-Aktorskie. Gra na na pianinie, posiada umiejętności wokalne, dyrygenckie, prowadzi chóry, zespoły wokalne, solistów i estradę dziecięcą.

W swojej pracy łączy elementy wokalne, taneczne, teatralne i gry na instrumentach, przygotowując oprawę muzyczną różnych uroczystości oraz imprez kulturalnych. Jej podopieczni osiągają sukcesy w przeglądach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Praca z dziećmi i młodzieżą przynosi jej wiele radości.
Swoją pozytywną energią i muzycznym usposobieniem stara się zarazić każdego.

PONIEDZIAŁEK
16:00 – 17:00 (6-9 lat)
17:00 – 18:00 (10-13 lat)

Skip to content